NEWSLETTER

Od pigmentu do światła. Dyskusja wokół książki "Malarstwo, fotografia, film" Lászla Moholya-Nagya

Zapraszamy do MuFo na kolejne spotkanie z cyklu dyscypliny/sztuki. 13 czerwca porozmawiamy z prof. Irmą Koziną, prof. Andrzejem Gwoździem i dr Dorotą Łuczak o wyjątkowej książce Lászla Moholya-Nagya.

13 czerwca 2023
g. 18.00
MuFo
ul. Rakowicka 22A
pawilon

Od pigmentu do światła. Dyskusja wokół książki Malarstwo, fotografia, film Lászla Moholya-Nagya z udziałem prof. Irmy Koziny, prof. Andrzeja Gwoździa oraz dr Doroty Łuczak. Prowadzenie: Paweł Brożyński i Małgorzata Swaryczewska-Krzakiewicz.  

László Moholy-Nagy, malarz, fotograf, filmowiec, typograf, projektant i pedagog związany z Bauhausem w połowie lat 20. XX wieku pisze książkę, która jest próbą uchwycenia zmian, jakie zaszły w kulturze wizualnej po awangardzie i w toku postępującej industrializacji. Praca składa się z tekstowej części teoretycznej oraz świadomie oddzielonej części obrazowo-tekstowej, która operuje już nowymi formami komunikacji. Autor skupia się na trzech tytułowych mediach, którym przypisuje nowe funkcje, definiując ich specyfikę. Jednak w swojej narracji wszystkie formy wizualnej ekspresji oparte na barwie i światle traktuje jako przenikające się elementy medialnego spektrum. „Malarstwo, fotografia, film” to mikstura autorskich koncepcji oraz prognoz Moholya-Nagya i panoramicznego przeglądu toposów nowoczesności. 

Dyskusja o niezwykłym dziele węgierskiego artysty – z udziałem prof. Irmy Koziny, historyczki sztuki specjalizującej w historii projektowania i mody, filmoznawcy prof. Andrzeja Gwóździa oraz dr Doroty Łuczak, historyczki sztuki zajmującej się historią i teorią fotografii – da nam szansę pokazania jego różnorodności i znaczenia dla kultury. László Moholy-Nagy bez wątpienia jest jedną z tych postaci, które ukształtowały naszą współczesność blisko sto lat temu, określając horyzont rozwoju sztuki i technologii. Wspólnie zastanowimy się, jaką rolę w jego wizjach miało odegrać tradycyjne medium malarstwa, jaką film – medium przyszłości? A przede wszystkim, czym dla Moholya-Nagya była, ulokowana pośrodku, fotografia?  Wydarzenie pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie. Wydarzenie pod patronatem Krakowskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików. 

Irma Kozina – związana zatrudnieniem z ASP w Katowicach historyczka sztuki i dizajnu, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1988 roku wykładająca zagadnienia sztuki współczesnej i historii dizajnu w wyższych uczelniach w Katowicach, Gliwicach, Krakowie i Warszawie, stypendystka fundacji Gerda Henckel Stiftung oraz DAAD, autorka artykułów i książek traktujących o sztuce nowoczesnej i współczesnej, modzie, dizajnie i historii miast; napisała m. in.: „Pałace i zamki pruskiej części Górnego Śląska w latach 1850–1914” (2001), „Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763–1955” (2005), „Art déco” (2013, druga edycja w większym formacie w 2022 roku), „Ikony dizajnu w województwie śląskim” (2012), „Polski Design” (2014), „Historia mody od krynoliny do mini” (2017), „Ikony architektury w województwie śląskim” (2019). W latach 2012–2019 prowadziła rubrykę „Ikony designu” w wydawanym przez warszawski SARP czasopiśmie „ARCH”. 

Andrzej Gwóźdź – profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez wiele lat był również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a także profesorem gościnnym uniwersytetów w Konstancji i Szanghaju oraz wykładowcą uczelni w Holandii, Czechach, Niemczech i na Łotwie. Interesuje się teorią filmu i nowych mediów oraz antropologią obrazowości. Ostatnio wydał dwie monografie o kinie niemieckim: „Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933–1949” (2018, 2. wyd. 2020) oraz „Kino na biegunach. Filmy niemieckie i ich historie 1949–1991” (2019), a także „Powtórkę z Kutza” (2019). Pomysłodawca i redaktor kilkudziesięciu antologii i tomów zbiorowych z zakresu teorii mediów, historii myśli filmowej, dziejów kina na Górnym Śląsku oraz poświęconych twórcom filmowym – w ostatnich latach ukazały się m.in.: „W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali” (wspólnie z M. Wach, 2017), „Widzialność wyzwolona” (e-book, wspólnie z N. Gruenpeter, 2018), „Z góry widać lepiej. Niedokończone rozmowy z Kazimierzem Kutzem.” (2019), „Bauhausowcy i neoplastycy o filmie i kinie. Artykuły – dokumenty – scenariusze 1921–1936” (2023). W latach 2005–2009 prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; w latach 2006–2014 redaktor naczelny kwartalnika „Kultura Współczesna”; inicjator i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2015).

Dorota Łuczak – adiunktka w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktorka czasopisma „Artium Quaestiones”. W swoich badaniach zajmuje się historią i teorią fotografii XX i XXI wieku. W 2018 roku opublikowała monografię „Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku”. Autorka tekstów na temat fotografii nowoczesnej i współczesnej publikowanych między innymi na łamach „History of Photography”, „Artium Quaestiones”, „Sztuki i Dokumentacji”, „Porównań”, „Kwartalnika Fotografia” oraz w monografiach i katalogach wystaw. Stypendystka Corbridge Trust (Cambridge University), Rządu Francuskiego, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Fundacji Lanckorońskich oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecnie bierze udział w pracach redakcyjnych nad antologią polskich tekstów o fotografii (1839–1989) oraz przygotowuje (wraz z dr Aleksandrą Paradowską) opracowanie archiwum fotograficznego Instytutu Zachodniego w Poznaniu. P

rowadzenie: Paweł Brożyński – historyk sztuki, tłumacz, kurator, prezes Fundacji SPLOT. Studiował historię sztuki w Krakowie i w Wiedniu, a także filozofię. Współtwórca projektu dyscypliny/sztuki (od 2009). Opracował wraz z Małgorzatą Jędrzejczyk krytyczne wydanie „Atlasu obrazów Mnemosyne” Aby’ego Warburga (2015) oraz rozprawy Mariana Minicha „O nowy typ muzeów sztuki” (2018). 

Prowadzenie: Małgorzata Swaryczewska-Krzakiewicz – producentka wydarzeń kulturalnych i artystycznych, certyfikowana koordynatorka (IPMA). Wiceprezeska Fundacji SPLOT, współtworzy dział wydawniczy fundacji oraz, wznowiony w tym roku, projekt dyscypliny/sztuki. 

Wydarzenie pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie.

Wydarzenie pod patronatem Krakowskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików.