NEWSLETTER

Fundacja SPLOT

Działająca od 2008 roku Fundacja SPLOT jest organizacją wspierającą i promującą sztukę i naukę. Interesują nas działania z pograniczna twórczości artystycznej i badawczej, w których zacierają się podziały na tradycyjne role twórcy, naukowca, reportażysty czy kuratora.  

Staramy się komentować aktualne problemy społeczne i polityczne, ale również zgłębiać i upowszechniać wiedzę dotyczącą zapomnianych lub mniej znanych zjawisk z historii kultury. We wszystkich działaniach przyświeca nam zasada łączenia instytucjonalnej niezależności i spontaniczności z tradycyjnie rozumianym profesjonalizmem. Szczególnie ważna jest dla nas przestrzeń splatania się obrazu i tekstu, wizualności i dyskursywności, której staramy się przyglądać z różnych perspektyw. Chcielibyśmy, aby splot obrazu i tekstu, sztuki i nauki, stawał się punktem wyjścia do poszerzania pola oraz do negocjacji warunków dyskusji, które toczą się w świecie sztuki, we współczesnej humanistyce, a także debacie politycznej.

Zaczynaliśmy jako wydawca interdyscyplinarnego czasopisma gromadzącego młodych krytyków, badaczy i publicystów. Przez wiele lat organizowaliśmy wykłady i dyskusje dotyczące przede wszystkim sztuk wizualnych, a także wystawy i projekty w przestrzeni publicznej. Od kilku lat zajmujemy się przede wszystkim działalnością wydawniczą, publikując wraz z Narodowe Centrum Kultury klasyczne dzieło Aby'ego Warburga, „Atlas obrazów Mnemosyne" czy książki artystyczne Michał Zawada „Bieg linii" i Janusz Bąbkiewicz, „XX.".

Małgorzata Swaryczewska-Krzakiewicz
Paweł Brożyński
     

emailfundacja[at]fundacjasplot.org

NIP: 676 238 27 53
REGON: 120762197
KRS: 0000 311 676 

konto fundacji: Santander 13 1090 2053 0000 0001 0994 0750