NEWSLETTER

Art Training (Kijów)

„Art Training” to pilotażowy projekt, animujący dyskusję o przestrzeni publicznej Ukrainy i Polski, zakładający długofalowy dialog i wymianę doświadczeń  pomiędzy ukraińską i polska sceną artystyczną.

„Art Training w przestrzeni miejskiej Kijowa” to wydarzenie, którego przedmiotem jak i miejscem realizacji jest przestrzeń publiczna miasta, rozumiana jako naturalny obszar działania obywateli i dobro wspólne. Wykorzystując zastane warunki wybranego miejsca troje polskich artystów opracuje instrukcje gier do samodzielnego wykonania, które będą zawierały krytyczne spojrzenie na wybrany aspekt funkcjonowania metropolii. Przedmiotem analizy będzie kwestia realnego wpływu sztuki na rzeczywistość oraz możliwość animowania zmian społecznych poprzez zachęcenie mieszkańców Kijowa do aktywnego działania w obszarze miasta. Forma gier została wybrana z uwagi na swój potencjał performatywny i partycypacyjny.

Każda gra będzie miała swoją inaugurację w formie wybranej przez artystę akcji. Instrukcje stworzone przez artystów zostaną wydrukowane i rozdystrybuowane w formie plakatów oraz pocztówek w przestrzeni miejskiej.

Projekt organizowany we współpracy z ukraińską fundacją The Alternative Visual Studies. Artyści biorący udział w projekcie: Roman Dziadkiewicz, Surdabs, Julita Wójcik.

Zapraszamy na bloga projektu http://arttraining.tumblr.com/