NEWSLETTER

Art Training (publikacja)

Impulsem do powstania projektu była refleksja wynikająca z  obserwacji licznych inicjatyw artystycznych, badawczych i aktywistycznych, negocjujących prawo obywateli  do miasta. Niestety intensywna produkcja wiedzy, suma postawionych diagnoz i zaproponowanych rozwiązań nie przekładają się na skuteczność we wdrażaniu wypracowanych postulatów. Źródeł hermetyczności i niszowości projektów społecznych możemy upatrywać w dystansie, który obywatele młodych demokracji zachowują do czynnego udział w życiu publicznym. Przestrzeń miejska w państwach posttransformacyjnych z trudem przejmuje rolę domeny dyskursu, gdyż jej miejsce w poprzednim systemie przypisane było przestrzeniom prywatnym. Tym samym podtrzymywany jest skostniały podział rzeczywistości na to, co prywatne i publiczne, a systematycznej marginalizacji ulega sfera wspólna. Dlatego w tej chwili najważniejszym ogniwem w procesie odzyskiwania miasta staje się reanimacja aktywności jego mieszkańców.

Pytanie o dostępność przestrzeni publicznej zyskuje szczególny wymiar w kontekście wspólnych problemów posttransfomacyjnych, z jakimi borykają się miasta Europy Środkowo-Wschodniej. Nieprzypadkowe jest zatem polsko-urkraińskie partnerstwo w projekcie. Wspólna analiza warunków na jakich funkcjonuje przestrzeń publiczna, ma służyć uczeniu się od siebie nawzajem i budowaniu sąsiedzkich relacji. Ma przypominać także o naszej wspólnej środkowoeuropejskiej lokalności.

„Art Training” jest projektem, którego tematem i miejscem realizacji stała się przestrzeń publiczna miasta, rozumiana jako naturalny obszar działania obywateli i dobro wspólne. Wykorzystując zastane warunki wybranego miejsca, zaproszeni przez nas artyści opracowali gry, które zawierają krytyczne spojrzenie na wybrany aspekt funkcjonowania metropolii (Wrocławia, Kijowa i Krakowa). Przedmiotem ich analiz jest kwestia realnego wpływu sztuki na rzeczywistość oraz możliwość animowania zmian społecznych poprzez zachęcenie mieszkańców do aktywnego działania w obszarze miasta oraz szerzej — przestrzeni publicznej. Dystrybuowane w formie plakatów i pocztówek scenariusze gier niosą w sobie potencjał performatywny i partycypacyjny. Za ich pomocą chcieliśmy uruchomić geny współdziałania i samoorganizacji, odpowiedzialne za poziom zaangażowania i partycypacji w sferze publicznej.

Beata Seweryn (wstęp)


Spis treści:

teksty

 • Beata Seweryn — Wstęp
 • Krzysztof Nawratek — Wygrana jest indywidualna, porażka jest wspólna
 • Miasto to właściwa lokalizacja demokracji — z prof. Piotrem Piotrowskim rozmawia Paweł Brożyński
 • Paweł Brożyński — Instrukcja i przypadek

projekty

 • Ania Ostoya — Bez tytutłu [dzisiaj]
 • Janek Simon — Biegaj tyłem
 • Zhanna Kadyrova — Wyspa wolności
 • Nikita Kadan — Wyjdź z cienia
 • Julita Wójcik — Zrób sobie stadion
 • Julita Wójcik — Mrówkopoly
 • Surdabs — Życie to egrystencja
 • Roman Dziadkiewicz — Gra świateł
 • Roman Dziadkiewicz — HIV – Flirt Miejski
 • Przemek Krzakiewicz — Trening – Dokumentacja


Poniżej pobierz publikację

Preferencje
Preferencje
Preferencje
Preferencje
Preferencje
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
Backspace
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
Return
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
\
shift
`
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
English
alt
alt
Preferencje

Pliki do pobrania

pobierz: Art Training.pdf