NEWSLETTER

Skoczów. Za-skoczenie

Projekt Skoczów zakłada aktywność na wielu polach. Zainspirowani odkryciem wspaniałych modernistycznych zabytków w Skoczowie, stworzyliśmy program wnoszący nowe fakty do polskiej nauki. Jednocześnie Projekt Skoczów będzie służył społeczności Skoczowa i wszystkim zainteresowanym.

Architektura modernistyczna, jako jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych XX wieku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem badaczy. Ze względu na jej funkcjonalność, niezaprzeczalne walory estetyczne, budowle modernistyczne są również pozytywnie oceniane i akceptowane przez społeczeństwo. Kanon architektury modernistycznej występujący w  opracowaniach naukowych pozostaje od lat niezmienny, konferencja „Modernizm na peryferiach" ma na celu zaburzenie tego status quo.


Projekt zainicjowany przez dr Andrzeja Szczerskiego i dr Monicę Strauss przygotowali:  Ewelina Rosińska, Natalia Grzesiak, Joanna Jędrzejczyk, Aleksandra Suława, Wojciech Orlik, Maria Okręglica, Maciej Warych, Paulina Włodarczyk 

Fotografie: Michał Zawada