NEWSLETTER

DYSCYPLINY/SZTUKI

Projekt DYSCYPLINY/SZTUKI jest jedynym w Polsce prowadzonym przez organizację pozarządową monograficznym projektem poświęconym filozofii i teorii sztuki. Przygotowywane w ramach projektu wykłady i seminaria mają na celu prezentację i dyskusję różnorodnych stanowisk w obrębie historii i filozofii sztuki, a także innych nauk, których przedmiotem może stać się dzieło sztuki.


Do tej pory w ramach projektu odbyły się następujące wykłady i seminaria:

Teoria obrazu (2009):

 • dr Wolfram Pichler  – Pole obrazowe w sztuce nowoczesnej
 • prof. Stanisław Czekalski – Wizualna intertekstualność 
 • prof. Regine Prange Postacie odwrócone plecami w malarstwie i filmie od Caspara Davida Friedricha do Jean-Luca Godarda
 • prof. Josef Vojvodik  – Siła dotyku – nowoczesność anachronizmu. Filozofia sztuki Georgesa Didi-Hubermana

  Psychoanaliza w badaniu sztuki (2009/2010)

 • prof. Paweł Dybel – Sztuka, fantazja i trauma. Psychoanalityczne koncepcje dzieła sztuki: Z. Freud, H. Segal. J. Lacan
 •  dr Paweł Leszkowicz – Granice męskiej podmiotowości: od histerii do ekstazy
 • dr Anna Nacher – Song of sublime
 • prof. Gabriele Werner – Jak nieświadome staje się formą. Artystyczne próby pracy z nieprzedstawialnym
 • dr Stefan Neuner – Dwoistość figury. Złudzenie podwojenie, rozdwojenie w malarstwie Jaspera Johnsa

Sztuka teorii (2011)

 • dr Roman Dziadkiewicz — Metodologia błota
 • dr Tomasz Kozak — 3E = EPIKA × ESEISTYKA × EMANCYPACJA

Publikacja podsumowująca obraz/ciało (2013)Preferencje
Preferencje
Preferencje
Preferencje
Preferencje
Preferencje
Preferencje
Preferencje
Preferencje
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
Backspace
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
Return
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
\
shift
`
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
English
alt
alt
Preferencje