NEWSLETTER

dyscypliny/sztuki

Projekt dyscypliny/sztuki jest jedynym w Polsce prowadzonym przez organizację pozarządową monograficznym projektem poświęconym filozofii i teorii sztuki. Przygotowywane w ramach projektu wykłady i seminaria mają na celu prezentację i dyskusję różnorodnych stanowisk w obrębie historii i filozofii sztuki, a także innych nauk, których przedmiotem może stać się dzieło sztuki.

Do tej pory w ramach projektu odbyły się następujące wykłady, seminaria i panele dyskusyjne:

Teoria obrazu (2009)

 • dr Wolfram Pichler — Pole obrazowe w sztuce nowoczesnej
 • prof. Stanisław Czekalski — Wizualna intertekstualność
 • prof. Regine Prange — Postacie odwrócone plecami w malarstwie i filmie od Caspara Davida Friedricha do Jean-Luca Godarda
 • prof. Josef Vojvodik  — Siła dotyku – nowoczesność anachronizmu. Filozofia sztuki Georgesa Didi-Hubermana 

Psychoanaliza w badaniu sztuki (2009/2010)

 • prof. Paweł Dybel — Sztuka, fantazja i trauma. Psychoanalityczne koncepcje dzieła sztuki: Z. Freud, H. Segal. J. Lacan
 • dr Paweł Leszkowicz — Granice męskiej podmiotowości: od histerii do ekstazy
 • dr Anna Nacher — Song of sublime
 • prof. Gabriele Werner — Jak nieświadome staje się formą. Artystyczne próby pracy z nieprzedstawialnym
 • dr Stefan Neuner — Dwoistość figury. Złudzenie podwojenie, rozdwojenie w malarstwie Jaspera Johnsa

Sztuka teorii (2011)

 • dr Roman Dziadkiewicz — Metodologia błota
 • dr Tomasz Kozak — 3E = EPIKA × ESEISTYKA × EMANCYPACJA

Publikacja podsumowująca obraz/ciało (2013)

Sztuka i fotografia (2023/2024)

 • "Obrazy pamięci i wiedzy. Fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki". Dyskusja wokół książki dr Magdaleny Wróblewskiej z udziałem autorki oraz prof. Marii Poprzęckiej. Prowadzenie: Paweł Brożyński.
 • Od pigmentu do światła. Dyskusja wokół książki "Malarstwo, fotografia, film" Lászla Moholya-Nagya z udziałem prof. Irmy Koziny, prof. Andrzeja Gwoździa oraz dr Doroty Łuczak. Prowadzenie: Paweł Brożyński i Małgorzata Swaryczewska-Krzakiewicz. 
 • Dyskusja o antologii "Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii 1839–1989" z udziałem dr. Witolda Kanickiego, dr Doroty Łuczak i dr. hab. Macieja Szymanowicza. Prowadzenie: Paweł Brożyński i Małgorzata Swaryczewska-Krzakiewicz.

Muzeum (październik 2023)

 • "Muzeum. Historia światowa" – spotkanie z prof. Krzysztofem Pomianem. Prowadzenie: Paweł Brożyński.

Kinematografizowanie awangardy (listopad 2023)

 • Kinematografizowanie awangardy. Budapeszt – Kraków – Berlin
  Udział wezmą: Darek Foks, prof. Andrzej Gwóźdź, Monika Kozień, dr Sandra Neugärtner, Marta Miskowiec, dr Márton Orosz, prof. Agnieszka Taborska, Adam Trwoga, prof. Aleksander Wójtowicz, Grzegorz Zygier. Prowadzenie: Paweł Brożyński, Małgorzata Swaryczewska-Krzakiewicz.