NEWSLETTER

obraz/ciało

Obraz/ciało to zbiór tekstów prezentujących wybrane zagadnienia z obszaru trwającej od kilku dekad dyskusji o obrazie. Publikacja stanowi podsumowanie zainicjowanego w 2009 roku w Krakowie projektu dyscypliny/sztuki (Fundacja SPLOT, Bunkier Sztuki, Małopolski Instytut Kultury), którego celem było stworzenie przestrzeni debaty, a nierzadko również sporu, na polu filozofii i teorii sztuki.

Autorzy problematyzują kluczowe dotyczące medium pytania między innymi z perspektyw: koncepcji pola, intertekstualności, psychologii percepcji i psychoanalizy. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest także cielesność, ustanawiająca alternatywny sposób czytania, niekiedy w poprzek ich zasadniczej treści. Ciału dedykowane jest jednak przede wszystkim wizualne uzupełnienie książki, w postaci filmu Tomasza Kozaka Flash of the new Flesh 1. 

proj. Marcin Klag                                                                                                        

spis treści:

 1. Paweł Brożyński, Małgorzata Jędrzejczyk – dyscypliny/sztuki
 2. Gabriele Werner – Nie każdy zwrot ku obrazowemu oznacza to
  samo. O koncepcjach Gottfrieda Boehma i W.J.T. Mitchella oraz
  nieoczekiwanym spotkaniu z teorią mediów Friedricha Kittlera
  na polu (braku) teorii obrazu
 3. Wolfram Pichler – W stronę historii sztuki pola obrazu
 4. Stanisław Czekalski – Wizualna intertekstualność
 5. Josef Vojvodík – Siła dotyku – nowoczesność anachronizmu.
  O filozofii sztuki Georges’a Didi-Hubermana
 6. Stefan Neuner – Dwoistość obrazu. Problem „widzenia jako” u Jaspera
  Johnsa, Richarda Wollheima i Ludwiga Wittgensteina
 7. Roman Dziadkiewicz – Fizjologia obrazów
 8. Tomasz Kozak – Wokół krytyki rozumu kinematograficznego
  (Uwagi wstępne)


Książkę pobierać można za pośrednictwem portalu Academia.edu lub Cyfrowego Repozytorium Historii Sztuki.